Hakkımızda

“”KALİTEDEKİ LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRMEK
ANA HEDEFİMİZDİR.”
Kısa ve uzun vadeli akılcı ve dürüst politikalar uygulayarak KAR YAPI’nın sektördeki iyi ismini ve geçmişini de dikkate alarak, şirketin kararlı, ekonomik ve dinamik yapısını her geçen gün daha ileriye götürmek ve şirketimize olan güven duygusunu daha da arttırmak temel düşüncelerimizdendir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda yönetimi üstlenmek ve piyasaya lider olmak temel ilkemizdir. Ürünlerimizin ve üretim süreçlerimizin en yüksek niteliğe, verimliliğe ve etkinliğe ulaşması için çalışmak, ilgili teknik ve kalite standartlarına uygun olarak üretim yapmak esas amacımızdır.
“EN ÖNEMLİ SERMAYEMİZ, İNSAN KAYNAĞIMIZDIR”
Ürünlerimizin kalitesi çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kalitesiyle başlar. İnsanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı sağlamak, KAR YAPI’nın kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak seçtiğimiz yoldur. Çalışanlarımıza yönelik eğitim ve gelişim faaliyetlerinde bulunmak, çalışanlarımızın hak, hukuk ve menfaatlerini korumak, üretim tesislerinde çalışan sağlığı ve iş güvenliğini temel değer olarak kabul etmek çalışanlarımız ile ilgili en önemli ilkelerimizdendir. Ayrıca sektörün nitelikli insan kaynakları ile donatılmasına yönelik girişimler ile akademik dünyanın bu doğrultudaki faaliyetlerini desteklemek de firmamız için çok önemlidir.